GMD en GMD plus

 

 Wat is het GMD ?
 
Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, vaccinaties, allergieën...) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).
Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u een mutualiteitsvignetje en uw identiteitskaart mee. 
 
 
Wat zijn de voordelen ?
 
Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand.Zo kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.
Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patient....)
 
 
Wat is het GMD plus ?
 
Het GMD+ is de preventiemodule van het GMD en is gratis voor patiënten tussen 45 en 75 jaar. Uw huisarts zal dan één keer per jaar samen met u, op basis van een checlist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.
 
 
Hoe een GMD of GMD+ aanvragen ?
 
Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te woden verlengd.
Vanaf 1 januari dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kunt u uw huisarts vragen naar een GMD+. Dit kan gebeuren samen met een aanvraag of verlenging van het GMD, maar ook bij een andere raadpleging of huisbezoek.