een huisbezoek

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden op het nummer 050 394300, bij voorkeur voor 10.00u 's morgens.

Indien je je naar de praktijk kan verplaatsen, gelieve dan op raadpleging te komen. In de praktijk heb ik al je medische gegevens en al het nodige materieel ter beschikking waardoor dit gemakkelijker en efficienter werken is.

Huisbezoeken wil ik zoveel mogelijk vrijhouden voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of als de aard van een probleem een huisbezoek noodzakelijk maakt