medisch afgevaardigden

enkel op afspraak

bij voorkeur on line te boeken

in geval van belangwekkende nieuwe informatie kan hiervan afgeweken worden.